Om Birthe Kruse

Klik her for mit cv

Jeg har været psykolog siden 2002, og er autoriseret af Dansk Psykolognævn.
Jeg er også uddannet sygeplejerske, og har overvejende været ansat i det psykiatriske område, hvor jeg fik grundlagt mit ønske om at videreuddanne mig til psykolog.

I min praksis arbejder jeg ud fra et menneskesyn, som har rod i den eksistentielle tænkning, en tænkning der ser os som enkeltindivider, der bliver formet og præget af den tid, og den kulturelle sammenhæng vi ufravigeligt er sat i.

Derfor tænker jeg altid udfra et helhedssyn på de mennesker jeg møder i mit arbejde, et helhedssyn som omfatter både vores psykiske og fysiske ve og vel. Det er min intention at bidrage til, at mine klienter finder mening i og forståelse for netop den livsverden de befinder sig i.

At finde nye handle- og udviklingsmuligheder fremfor begrænsninger.

Psykolog Birthe Kruse

Metodisk arbejder jeg overordnet udfra en eksistens psykologisk teoriretning, hvilket betyder at jeg møder min klient helt åbent og uden fordomme, hvor det handler om at frembringe ny indsigt og forståelse af hvordan tingene hænger sammen.

Jeg tilpasser altid min metode efter hver enkelt klients aktuelle behov, hvilket vil sige, at jeg også kan anvende redskaber fra andre metoder, som feks. psykoanalytisk og kognitiv tænkning.

Som fagperson er jeg evigt søgende efter nye perspektiver på det psykologiske felt, og jeg deltager i kurser og efteruddannelse, som er med til at styrke mine kompetencer på området.

I mine samtaler sætter jeg primært fokus på det nuværende, samt på fremtiden. Jeg lægger vægt på sammen med dig at undersøge, hvordan du forholder dig til det egentlige område, hvori du kan skabe forandring og udvikling.

Som menneske er det vigtigt at opleve sammenhæng mellem det vi kan begribe, det der føles meningsfuldt og det vi kan håndtere.

Et samtaleforløb kan variere fra enkelte støttende samtaler, til sammenhængende forløb i flere omgange. Jeg vil altid tilpasse min metodiske tilgang til terapien udfra den person jeg sidder overfor.

Derfor arbejder jeg bredt med forskellige terapiformer.

Jeg tilbyder individuel psykologisk rådgivning og samtaleterapi til unge og voksne indenfor følgende felter:

personlig udvikling

krise

sorg

angst

depression

stress

sygefravær

krænkelser

vold

misbrug


Udviklingsforløb for grupper:

især indenfor følgende arbejdsrelaterede problemstillinger

Trivsel/mistrivsel på arbejdspladsen

Supervision, personlig og i grupper

Udbrændthed, psykisk udmattelse

Konflikthåndtering/opløsning

Forandring i organisationer

Mediation og mægling

Psykisk arbejdsmiljø

Arbejdsfastholdelse

Stresshåndtering

Ledersparring

Undervisning

Sygefravær

Krisehjælp

Kurser


Psykolog Birthe Kruse Logo

Psykolog Birthe Kruse Home Image Mobil

Psykolog Birthe Kruse
Boulevarden 13
8300 Odder

Adresse Aarhus
Skt. Pauls Kirkeplads 9A, 1th
8000 Århus C

Telefon: 2870 4087
E-Mail: info@birthekruse.dk
www.birthekruse.dk
CVR: 30792297


© 2018 - Copyright Psykolog Birthe Kruse
programmeret og hosted af nordicweb

Logo Dansk Psykolog Forening

Logo Psykologgruppen


Programmeret og hosted af nordicweb