Abonnementsordning

Det psykiske arbejdsmiljø har længe været et prioriteret område, både på den enkelte arbejdsplads og fra politisk hold, som et krav om, at sikre det gode arbejdsmiljø. Dette viser sig ved en mangfoldighed af tiltag i virksomhedernes personalepolitik. Jeg har været ansat som psykolog i Århus Amt, hvor min opgave var at tilbyde amtets medarbejdere psykologisk hjælp og sparring ved sygdom, krise og konfliktsituationer. Det er mit indtryk, at det i høj grad var medvirkende til, at medarbejderens tilbagevenden til jobbet blev succesfuld og holdbar. At blive taget i hånden af en psykolog, gav den ramte medarbejder et fortroligt rum, gav mulighed for at få nye perspektiver på sit arbejdsliv og i det hele taget at komme til sig selv igen.

Birthe Kruse - Abonnementsordning

Derfor er mit ærinde med denne henvendelse, at tilbyde virksomheden en abonnementsordning, der indebærer et klippekort med 10 klip til behandling og psykologisk råd og vejledning. Ordningen er ment som en forebyggende foranstaltning, der kan modvirke lange sygemeldinger, udbrændthed og konflikter blandt medarbejderne.

 • Et abonnement består af et klippekort, med 10 forudbetalte samtaler á 900 kr. Der gives en rabat, hvilket betyder en samlet ydelse for denne ordning på 7.500 kr.
 • Abonnementet løber i 12 måneder, ophører uden varsel, og afsluttes med en evaluering af forløbet.
 • Denne ordning tilbyder psykologisk vejledning og rådgivning til medarbejdere, som har brug for støttende samtaler i forbindelse med sygefravær, stresshåndtering, mistrivsel på arbejdspladsen, samt andre problematikker med relation til det psykiske arbejdsmiljø.
 • Medarbejderen retter selv kontakt til mig, for at aftale en tid til samtale
 • Medarbejderen styrer selv alt omkring tids - og afbestilling sammen med mig
 • Medarbejderen kan booke én tid af gangen, og kan få en tid med kort varsel. Der afsættes 60 min. til samtalen.
 • Samtaler foregår på adressen Boulevarden 13, 8300 Odder (alternativt på arbejdspladsen)
 • Jeg træffes på tlf.: 2870 4087 og
  e-mail: info@birthekruse.dk
 • Bedst mellem kl. 8.00 - 9.00 og kl. 17.00 - 19.00

Psykolog Birthe Kruse Logo

Psykolog Birthe Kruse Home Image Mobil

Psykolog Birthe Kruse
Boulevarden 13
8300 Odder

Telefon: 2870 4087
E-Mail: info@birthekruse.dk
www.birthekruse.dk
CVR: 30792297


© 2018 - Copyright Psykolog Birthe Kruse
programmeret og hosted af nordicweb

Logo Dansk Psykolog Forening

Logo Psykologgruppen


Programmeret og hosted af nordicweb